Ústav Neurověd
UK 2. lékařská fakulta, Motol

Vedoucí: Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Adresa: V úvalu 84, 150 06 Praha 5,
tel.: 224 436 780, fax: 224 436 799
e-mail: eva.sykova@lfmotol.cuni.cz

Aktuality: